Älgskötselområde

Fotograf av Kurt-Lennart Holmgren

Är en sammanslutning av 40 jaktlag med intresse och ansvar för älgförvalning. Älgskötselområdet omfattar circa 76 000 hektar beläget i Skellefteå kommun.

 

Ändamål

§ 5. Ändamålet med älgskötselområdets är att tillvarata markägarna och de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade älgskötselplanen.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)