Styrelse/Kontakta

Skellefte Norra Älgskötselområde

 • Adress: co/ Kurt Lundström,
 • Timotejv. 3 931 45
 • Org.Nr. 89 40 00-3638
 • Postgiro: 31 02 46-4,
 • E-post: skenorraalg@gmail.com
 • Tfn: 070 630 07 30 KL

Detta är årets styrelse

Ordförande:

 • Kurt Lundström
 • Timotejv. 3, 93145 
 • Tfn: 070 630 07 30
 • E-post: kurt@capland.se   

Sekreterare:

Kassör:

 • Gunnar Lindqvist
 • Åsgatan 22 b, 93141 Skellefteå
 • Tfn: 070 635 18 32
 • E-post: glindqvist@telia.com     

                                        

 

 • Rikard Lindqvist    
 • Boviken 299, 931 99 Skellefteå 
 • Tfn: 070 2668073
 • E-post: Rikard@stenvalls.se

Markägarrepresentanter:

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)